fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση 9 Μαΐου 2022


OMGYNO Πολιτική Απορρήτου

H Ιστοσελίδα είναι ο διαδικτυακός τόπος παρουσίασης της εταιρείας με την επωνυμία «omgyno IKE»  (εφεξής «η Εταιρεία» ή «εμείς») με έδρα στην Ελλάδα,στην οδό Πυλάδου 33, 11853, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 801532563, Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 158634301000  και τηλέφωνο επικοινωνίας 21 1418 5125

Περιηγούμενοι Στην Ιστοσελίδα Ή Προβαίνοντας Σε Συμπλήρωση Κάποιας Φόρμας Αποδέχεστε Τους Παρακάτω Όρους Χρήσης:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την παρούσα ιστοσελίδα είναι η omgyno IKE. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορειτε να επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας ή τη φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων είναι: Α) Η επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε δηλώσει ενδιαφέρον προς τούτο Β) H ενημέρωση για τις παραγγελίες των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας ή για τον προγραμματισμό των συμβουλευτικών συνεδριών τηλεϊατρικής ή για τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας που έχετε επιλέξει Γ) Η παραλαβή ενημερωτικών newsletter εφόσον έχετε δηλώσει ενδιαφέρον προς τούτο

 1. A) Communication with you if you have expressed interest in this
 2. B) The information about the orders of the products of the online store of the company or for the planning of the telehealth consulting sessions or for the use of the services of the company that you have chosen
 3. C) The receipt of informative newsletters if you have expressed interest in this

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 •  Όνοματεπώνυμο
 • Ηλικία
 • Διεύθυνση
 •  e-mail
 • Τηλέφωνο
 • Name
 • Age
 • Address
 • e-mail
 • Telephone

Οποιαδήποτε επιπλέον προσωπικά δεδομένα αφορούν το ιατρικό ιστορικό και τα συμπτώματα που τυχόν παρουσιάζετε,τα οποία συλλέγονται στα πλαίσια της πραγματοποίησης των οικιακών γυναικολογικών τεστ, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο από το Διαγνωστικό Κέντρο στο οποίο θα αποσταλεί το δείγμα και στα πλαίσια της ακριβέστερης ανάλυσης και διάγνωσης και σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται στην OMGYNO ή σε άλλους συνεργαζόμενους επαγγελματίες υγείας ή τρίτες εταιρείες.

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το σύννομο της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγει η OMGYNO στηρίζεται στα παρακάτω:

 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης
 • The data subject has consented to the processing of his personal data for one or more specific purposes
 • Processing is necessary to execute a contract to which the data subject is a party or to take action at the data subject’s request prior to the conclusion of the contract

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλην των δεδομένων που αφορούν σε συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για περίοδο 2 ετών, έπειτα από τη οποία διαγράφονται αυτόματα χωρίς άλλη προειδοποίηση, πλην των δεδομένων που αφορούν στην εμπορική επικοινωνία (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο), για την οποία μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής και Οικιακών Διαγνωστικών Τεστ (Home Tests), αποδέκτης των σχετικών δεδομένων είναι οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας και  τρίτες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ενδεικτικά: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αίγυπτο και ΗΑΕ) (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: το Διαγνωστικό Εργαστήριο, η εταιρεία ταχυμεταφορών), οι οποίοι δεσμεύονται από τη συνεργασία τους με την OMGYNO  να μη χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε πέρα από τις ανάγκες ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει και πέρα από τους όρους του παρόντος.

Αναφορικά με την εμπορική επικοινωνία,η OMGYNO διατηρεί τα δεδομένα επικοινωνίας σας εφόσον ρητά έχετε επιλέξει τούτο για τη μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με βάση τη νομοθεσία έχετε τα παρακάτω δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα για πρόσβαση σε αυτά
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας
 • Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Right to access them
 • Right of correction
 • Right of deletion
 • Right to restrict processing
 • Right to portability
 • Right to oppose processing
 • Right to file a complaint to the Personal Data Protection Authority

Τα παραπάνω έχουν θέση ενημέρωσης σύμφωνα με το αρ. 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

COOKIES ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies», όπως οι περισσότεροι ιστότοποι.

Τι Είναι Τα Cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Η Ιστοσελίδα της OMGYNO χρησιμοποιεί cookies αποκλειστικά για την εύρυθμη λειτουργία της και για την καλύτερη εμπειρία και την εξυπηρέτηση του χρήστη.

Πως Χρησιμοποιούμε Τα Cookies;

Κατά την περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε να διατηρηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα cookies της ιστοσελίδας στον φυλλομετρητή (browser) σας. Η ιστοσελίδα μας  χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

 • Απαραίτητα cookies. Αυτά τα cookies δεν σας ταυτοποιούν ως άτομο.
 • Cookies επιδόσεων. Αυτά τα cookies δεν σας ταυτοποιούν ως άτομο.
 • Cookies λειτουργικότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που έχετε αποκαλύψει.
 • Cookies στόχευσης ή διαφημίσεων. Τα περισσότερα είδη αυτών των cookies παρακολουθούν τους καταναλωτές μέσω του αναγνωριστικού συσκευής ή της διεύθυνσης IP του, συνεπώς, ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα.
 • Cookies Necessary cookies. These cookies do not identify you as an individual.
 • Performance cookies. These cookies do not identify you as an individual.
 • Functionality cookies. The information collected by these cookies may include personal data that you have disclosed.
 • Targeting or advertising cookies. Most of these cookies track consumers through their device ID or IP address, so they may collect personal data.

Το είδος των cookies και ο χρόνος που αυτά διατηρούνται στον φυλλομετρητή σας, εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει σε αυτόν.

Κατά την περιήγηση σας επίσης μπορεί να εγκατασταθούν cookies από τρίτες εταιρείες όπως η Facebook και η Google για τυχόν διαφημιστικούς σκοπούς, εφόσων χρησιμοποιείτε υπηρεσίες των εταιρειών αυτών. Η OMGYNO δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τα δεδομένα αυτά με συγκεκριμένο χρήστη.

Πώς Να Ελέγχετε Τα Cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.