fbpx

Αποδοχή των όρων χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαΐου 2022

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://www.omgyno.com που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «omgyno IKE»  (εφεξής «η Εταιρεία» ή «εμείς») με έδρα στην Ελλάδα,στην οδό Πυλάδου 33, 11853, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 801532563, Αριθμό ΓΕΜΗ 158634301000 και τηλέφωνο επικοινωνίας 21 1418 5125.

Πεδίο Εφαρμογής

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης της OMGYNO, την Πολιτική Απορρήτου και τις Ρυθμίσεις Cookies (εφεξής συνολικά «οι Όροι»). Οι Όροι καλύπτουν την πρόσβαση και τη χρήση οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών της www.omgyno.com και των συνδεδεμένων με αυτήν ιστοσελίδων (εφεξής συνολικά «η Ιστοσελίδα»), περιλαμβανομένου οποιουδήποτε υλικού, λειτουργίας ή/και υπηρεσίας παρέχεται μέσω αυτής στις Χρήστριες/ες, εγγεγραμμένες/ους ή μη (απλές/ούς επισκέπτριες/ες), στο εξής «Επισκέπτρια» ή  «Χρήστρια».

Κάθε Χρήστρια ή Επισκέπτρια που εισέρχεται και χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποια Χρήστρια ή Επισκέπτρια δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οποιασδήποτε υπηρεσίας του. Κάθε Xρήστρια ή Επισκέπτρια χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική της αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του αποσκοπεί σε ενημέρωση του κοινού κατά τρόπο γενικό και ευρύ και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την εξειδικευμένη ιατρική ή άλλη γνώση και φροντίδα που τυχόν χρειάζεται η Χρήστρια ή Επισκέπτρια. Σε καμία δέ περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση για να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Η χρήση της OMGYNO υπόκειται στους παρόντες Όρους, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της OMGYNO και κάθε Χρήστριας ή Επισκέπτριας. Η OMGYNO δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε Χρήστριες ή Επισκέπτριες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση ή επίσκεψη της Ιστοσελίδας μας.

Με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, αποδέχεστε ρητά ότι είστε άνω των 18 ετών, έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη σύμβασης πώλησης και ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους της OMGYNO.

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ OMGYNO

Η OMGYNO διαχειρίζεται την παρούσα πρωτοποριακή Ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες μέσω αυτής διαδικτυακές υπηρεσίες για την υποστήριξη και προώθηση της γυναικείας σεξουαλικής υγείας και της γυναικολογικής φροντίδας. Η OMGYNO είναι υπεύθυνη για τη μεσιτεία των ιατρικών υπηρεσιών και προϊόντων και μέσω των υπηρεσιών της, όπως ενδεικτικά: HomeTest, Τηλεϊατρική, Ηλεκτρονικό κατάστημα (Femshop) και OMGuide (εφεξής οι «Υπηρεσίες») και κάθε πληροφορίας ή στοιχείου (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα, (εφεξής «το Υλικό»), παρέχει στις Χρήστριες ή/και Επισκέπτριές της τη δυνατότητα να δημιουργούν λογαριασμό και να κλείνουν online συμβουλευτικά ιατρικά ραντεβού με ιατρούς γυναικολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας της επιλογής τους, από το δίκτυο των συνεργαζόμενων επαγγελματιών υγείας που διαθέτουν προφίλ στην Ιστοσελίδα μας, να προμηθεύονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας home test kits (οικιακά τεστ αυτο-δειγματοληψίας), που παρέχουμε σε συνεργασία με το Διαγνωστικό Εργαστήριο Helix Lab, προϊόντα γυναικολογικής φροντίδας και σεξουαλικής υγείας, καθώς και να ενημερώνονται για γυναικολογικά και φεμινιστικά θέματα ποικίλης ύλης που τις ενδιαφέρουν.

Η Χρήση των Διαδικτυακών Υπηρεσιών μας

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε και αναλαμβάνετε:

α. Να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα, αιτήματα ραντεβού Τηλεϊατρικής ή παραγγελίες προϊόντων.

β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες και αιτήματα ραντεβού. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας ή/και παράδοσης των παραγγελιών.

Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε το ραντεβού Τηλεϊατρικής ή την παραγγελία σας.

Με την υποβολή αιτήματος ραντεβού Τηλεϊατρικής ή παραγγελίας προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

Ηλεκτρονικό Κατάστημα (Femshop)

Η OMGYNO εμπορεύεται  αναλώσιμα και διαρκή προϊόντα υγείας και προσωπικής γυναικολογικής υγιεινής και φροντίδας, με παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας της, τηλεφωνικά  ή  δι’ αλληλογραφίας.

Στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, η OMGYNO ενημερώνει τη Χρήστρια βάσει των τηρουμένων κάθε φορά στοιχείων διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων. Η  OMGYNO σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων,αλλά σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τη Χρήστρια για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η OMGYNO δεν ευθύνεται για παρενέργειες ή ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τη Χρήστρια, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και ελαττώματα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη της OMGYNO περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασής του, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Πολιτικής Επιστροφών.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η OMGYNO, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα ή παραδρομές κατά την κοινή πείρα, σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξουν εσφαλμένες καταχωρήσεις από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Δεσμεύεται όμως, να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, απεικονίσεις κ.α.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η OMGYNO δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/ και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά/ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν υποστεί Χρήστρια ή Επισκέπτρια του ηλεκτρονικού καταστήματος ή και τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η αποστολή της παραγγελίας της Χρήστριας/Επισκέπτριας γίνεται μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής Επιχείρησης (courier) και για την οποία λαμβάνει ηλεκτρονική ενημέρωση ότι το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή. Η Χρήστρια θα ενημερωθεί από τη μεταφορική Επιχείρηση για τον χρόνο παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Χρήστρια/Επισκέπτρια και υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας της κατά την υποβολή της,εισάγοντας τον Νομό και τον Τ.Κ. της περιοχής της παράδοσης. Τυχόν λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων αποστολής από την Χρήστρια/Επισκέπτρια που έχει σαν αποτέλεσμα εσφαλμένο υπολογισμό των εξόδων αποστολής, δε βαρύνει την OMGYNO αλλά τη Χρήστρια/Επισκέπτρια.

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων προσδιορίζεται στην παραγγελία ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τον τόπο αποστολής τους, ο οποίος επιβεβαιώνεται με την αποδοχή της παραγγελίας από την OMGYNΟ.

Η OMGYNΟ σε κάθε περίπτωση, οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα το αργότερο  εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, διαφορετικά και εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη συμφωνία παράτασης του χρόνου (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), η Χρήστρια δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή της με ηλεκτρονικό μήνυμα στην OMGYNΟ.Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η OMGYNΟ οφείλει να επιστρέψει, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχε καταβάλει η Χρήστρια, στο ακέραιο.

Τρόποι Πληρωμής

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας των προϊόντων της OMGYNΟ, η Χρήστρια υποχρεούται να προβεί σε πληρωμή του τιμήματος με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας.

 Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard. Οι συναλλαγές σας προστατεύονται από συστήματα ασφαλείας(SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση). Κατά τη διαδικασία αγοράς ενός προϊόντος, το σύστημα σας οδηγεί αυτόματα σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον (ανακατεύθυνση) της τράπεζας με την οποία συνεργαζόμαστε, όπου καλείστε να δώσετε τον αριθμό της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, και όταν η συναλλαγή σας ολοκληρωθεί, επιστρέφετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

  1. Πληρωμή μέσω Paypal.

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το λογαριασμό σας στην Paypal για να εξοφλήσετε την παραγγελία σας. Η χρήση της Paypal ρυθμίζεται από τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει η ίδια για τη δημιουργία και χρήση λογαριασμού της.Παρακαλώ ενημερωθείτε για τους όρους μέσα από την ιστοσελίδα της Paypal. 

Τηλεϊατρική

Η OMGYNO διαθέτει υπηρεσίες τηλε-συνεδριάσεων μέσω ασύρματου δικτύου, ενεργεί πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στον ιστότοπό της στο  διαδίκτυο με ή χωρίς αμοιβή και ενεργεί διαμεσολάβηση για την παροχή από τρίτους προς πελάτες της άλλων υπηρεσιών που απαιτούν ιατρικές, συμβουλευτικές, επιστημονικές, τεχνικές ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις.

Μέσω της υπηρεσίας της Τηλεϊατρικής, η OMGYNO παρέχει στις Χρήστριες ή Επισκέπτριές της πρόσβαση στο επαγγελματικό προφίλ (βιογραφικά σημειώματα, παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, διαθεσιμότητα, κόστος υπηρεσιών) των συνεργαζόμενών της επαγγελματιών υγείας και μέσω της δημιουργίας λογαριασμού, παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών ιατρικών ραντεβού εξ αποστάσεως (online) με τη/o γιατρό ή επαγγελματία υγείας της επιλογής τους.  Για τη δημιουργία λογαριασμού, οι Χρήστριες της OMGYNO, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα στοιχεία τους στη σχετική online φόρμα εγγραφής, αποδεχόμενοι αντίστοιχα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Με την υπηρεσία της Τηλεϊατρικής η OMGYNO παρέχει τη δυνατότητα στις Χρήστριες να έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματική ιατρική φροντίδα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη συμβατική ιατρική και τη διά ζώσης ιατρική εξέταση. Η υπηρεσία Τηλεϊατρικής λειτουργεί με αποκλειστικό στόχο τη συμπληρωματική υποστήριξη των Χρηστριών μέσω της επικοινωνίας τους με ιατρούς και επαγγελματίες υγείας από την άνεση του οικιακού τους περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση δεν συνίσταται σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ή περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης ιατρικής παρακολούθησης ή εξέτασης.

Προκειμένου να προγραμματιστεί το συμβουλευτικό ιατρικό ραντεβού εξ αποστάσεως (συνεδρία τηλεϊατρικής), η Χρήστρια επιλέγει από την φόρμα της Ιστοσελίδας την/τον ιατρό ή επαγγελματία υγείας της επιλογής της, την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί. H Χρήστρια οδηγείται σε ασφαλή διαδικτυακό περιβάλλον για την πληρωμή του ποσού της υπηρεσίας που έχει επιλέξει και με την ολοκλήρωση της πληρωμής, λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα και sms από την OMGYNO. Η OMGYNO επικοινωνεί με την/τον ιατρό/επαγγελματία υγείας που έχει επιλεγεί και κατόπιν επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητάς της/του,αποστέλλει στη Χρήστρια email επιβεβαίωσης της ημέρας και ώρας του ραντεβού που είχε επιλέξει η Χρήστρια. Σε περίπτωση μή διαθεσιμότητας της/του ιατρού/επαγγελματία υγείας που έχει επιλέξει η Χρήστρια, η OMGYNO αποστέλλει στη Χρήστρια ηλεκτρονικό μήνυμα απόρριψης και της προτείνει εναλλακτική ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού, άλλως της αποδίδει εις ολόκληρον το ποσό που κατέβαλε για τον προγραμματισμό του, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνεδρία τηλεϊατρικής, η Χρήστρια πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, μικρόφωνο, web κάμερα). Για τον προγραμματισμό των συμβουλευτικών ιατρικών ραντεβού εξ αποστάσεως (Υπηρεσία Τηλεϊατρικής), η OMGYNO παρέχει την απαιτούμενη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη (λογισμικό), δεν είναι όμως υπεύθυνη για προβλήματα που σχετίζονται με τον τεχνικό της/του γιατρού/επαγγελματία υγείας και της Χρήστριας (όπως ενδεικτικά: διακοπές ή καθυστερήσεις κατά την βιντεοκλήση που οφείλονται σε κακή σύνδεση internet, μη επαρκής ή μη συμβατός εξοπλισμός, κλπ).

Σε περίπτωση που η προγραμματισμένη συνεδρία  τηλεϊατρικής ακυρωθεί από τη Χρήστρια έως 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα, η Χρήστρια δεν χρεώνεται και το ποσό που έχει καταβάλλει της επιστρέφεται εντός 5 εργάσιμων ημερών. Αν η προγραμματισμένη συνεδρία  τηλεϊατρικής ακυρωθεί από τη Χρήστρια σε διάστημα μικρότερο από 24 ώρες πριν από την έναρξή του ή η Χρήστρια δεν εμφανιστεί στο ραντεβού, η OMGYNO χρεώνει το μισό κόστος της υπηρεσίας που έχει επιλεγεί και επιστρέφει στη Χρήστρια το άλλο μισό εντός 5 εργάσιμων ημερών. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της OMGYNO να μην τηρήσει τον όρο αυτό και να επιλέξει να μην χρεώσει τη Χρήστρια που δεν εμφανίστηκε ή δεν ακύρωσε εγκαίρως την προγραμματισμένη συνεδρία.

Η OMGYNO διαχειρίζεται κάθε στάδιο της οικονομικής συναλλαγής που αφορά τις συνεδρίες τηλεϊατρικής μεταξύ ιατρού/επαγγελματία υγείας και Χρήστριας. Οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική συναλλαγή τυχόν προταθεί από ιατρό/επαγγελματία υγείας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τηλεϊατρικής αποτελεί παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της/του γιατρού/επαγγελματία υγείας και δεν δημιουργεί καμία επιπλέον οικονομική υποχρέωση στην Χρήστρια, η οποία καλείται να ενημερώσει την OMGYNO το συντομότερο δυνατόν.

Home-Test  (Οικιακά Γυναικολογικά Διαγνωστικά Τεστ)

H OMGYNO, στα πλαίσια και για τους σκοπούς της,  διαμεσολαβεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της (eshop), στην πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποτελούν μέρος των πακέτων των οικιακών γυναικολογικών διαγνωστικών τεστ (Home Test), τα  οποία εμπορεύεται η εταιρεία σε συνεργασία με το Διαγνωστικό Εργαστήριο Helix Biolab (στοιχεία επικοινωνίας: 21 0968 0064, 697 307 1353, 697 741 8928, Διεύθυνση: Αγγέλου Μεταξά 31,Γλυφάδα, Αττικής 16674)

Με την αγορά ενός από τα οικιακά γυναικολογικά διαγνωστικά τεστ (Home Test) που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της (eshop), η OMGYNO διαμεσολαβεί προκειμένου να α) αποστείλει στη Χρήστρια της υπηρεσίας το πακέτο ιατροτεχνολογικών προϊόντων που αντιστοιχεί στο οικιακό γυναικολογικό διαγνωστικό τεστ της επιλογής της και  τις οδηγίες αυτο-δειγματοληψίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την αυτο-δειγματοληψία της Χρήστριας όπως έχουν διατυπωθεί και ελεγχθεί από το συνεργαζόμενο Διαγνωστικό Εργαστήριο,καθώς και να β)διαμεσολαβήσει προκειμένου το δείγμα του τεστ να παραληφθεί από το χώρο της Χρήστριας από τη συνεργαζόμενή μας εταιρεία ταχυμεταφορών και να παραδοθεί προς ανάλυση στο εργαστήριο.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αυτο-δειγματοληψίας (self-test), η Χρήστρια υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί την OMGYNO,προκειμένου να διαμεσολαβήσει για την έγκαιρη αποστολή του δείγματος στο Διαγνωστικό Εργαστήριο. Για την εξασφάλιση της ποιότητας της διαγνωστικής ανάλυσης, η Χρήστρια υποχρεούται να τηρήσει  επακριβώς το κατωτέρω πρωτόκολλο, σε κάθε άλλη περίπτωση, η OMGYNO και οι συνεργάτες της δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν αδυναμία παροχής αποτελέσματος ή για τυχόν λανθασμένο αποτέλεσμα. Το πρωτόκολλο είναι ως κατωτέρω:

α/ η Χρήστρια υποχρεούται να ακολουθήσει επακριβώς τις οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή αυτο-δειγματοληψία που εσωκλείονται στο πακέτο του οικιακού γυναικολογικού διαγνωστικού τεστ που της αποστέλλεται. Η Χρήστρια αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβη που υποστεί η ίδια ή τυχόν ζημία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που οφείλεται σε κακή χρήση τους ή μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες του προϊόντος.

β/ η Χρήστρια υποχρεούται μετά τη λήψη του δείγματος όπως ενημερώσει αμελλητί και εγγράφως την OMGYNO για την παραλαβή του δείγματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες επικοινωνίας που της έχουν δοθεί κατά την αγορά του πακέτου (με μέιλ ή ειδοποίηση μέσω του site της OMGYNO ή άλλο έντυπο δήλωσης της καταναλώτριας περί της ημερομηνίας διεξαγωγής του τεστ)

γ/ η OMGYNO υποχρεούται εντός 72 ωρών από την  ειδοποίηση της Χρήστριας να παραλαμβάνει το δείγμα μέσω της συνεργαζόμενής της εταιρείας ταχυμεταφορών και το αργότερο εντός 72 ωρών από τη παραλαβή του δείγματος από τη Χρήστρια να παραδίδει το δείγμα στο Διαγνωστικό Εργαστήριο.

δ/ Η παραλαβή των δειγμάτων από την οικία της καταναλώτριας και η αποστολή τους για ανάλυση στο  Διαγνωστικό Εργαστήριο γίνεται από εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία η OMGYNO συνεργάζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, και η οποία ακολουθεί τα πρωτόκολλα συσκευασίας, μεταφοράς  και  χρόνων παράδοσης των δειγμάτων.

ε/ Προς βεβαίωση του χρόνου συλλογής του δείγματος από την οικία της Χρήστριας από την εταιρία ταχυμεταφορών, η Χρήστρια υποχρεούται να υπογράφει το έντυπο παραλαβής που θα της παρέχει ο εργαζόμενος της εταιρίας ταχυμεταφορών. Το ίδιο έντυπο θα υπογράφει και η εργαζόμενη του Διαγνωστικού εργαστηρίου κατά την παραλαβή του προς ανάλυση δείγματος, προς βεβαίωση του χρόνου παραλαβής.

στ/ Κατόπιν έκδοσης αποτελεσμάτων, η Χρήστρια παραλαμβάνει τα αποτελέσματα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο έντυπο αποστολής του δείγματος, απευθείας από το Διαγνωστικό Εργαστήριο, χωρίς τη μεσολάβηση της OMGYNO. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στη Χρήστρια το αργότερο εντός δέκα ημερών από την παραλαβή του δείγματος από το Διαγνωστικό Εργαστήριο.

Προθεσμία Χρήσης Υπηρεσίας Home-Test

Με την αγορά ενός από τα οικιακά γυναικολογικά διαγνωστικά τεστ (Home Test) που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της (eshop), η Χρήστρια παραλαμβάνει το πακέτο με τα κατάλληλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διενέργεια της αυτο-δειγματοληψίας, καθώς και μερική απόδειξη παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχεί στο ποσό της υπηρεσίας διαμεσολάβησης της OMGYNO. Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εναπομείναντος ποσού αποστέλλεται στη Χρήστρια μετά την ολοκλήρωση της χρήσης της υπηρεσίας ανάλυσης και την παραλαβή των αποτελεσμάτων του τεστ από το Διαγνωστικό Εργαστήριο, το οποίο και εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την ανάλυση του δείγματος και την αποστέλλει απευθείας στη Χρήστρια.

Για λόγους διασφάλισης ποιότητας της υπηρεσίας και σε συμμόρφωση με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, η χρήση της υπηρεσίας Home Test είναι δυνατή αυστηρά εντός δύο μηνών από την ημερομηνία αγοράς του οικιακού γυναικολογικού διαγνωστικού τεστ. Μετά το πέρας της προθεσμίας ολοκλήρωσης της χρήσης της υπηρεσίας, η OMGYNO δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διαθέτει για τη διενέργεια των τεστ και τα οποία έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.

Σε κάθε περίπτωση, η OMGYNO, δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την τυχόν πλημμελή χρήση, αποθήκευση, επιμόλυνση, κλπ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διαθέτει στη Χρήστρια για τη διενέργεια των τεστ και που οφείλεται σε ενέργεια ή σε ελλιπή τήρηση των οδηγιών χρήσης και αποθήκευσης των προϊόντων από το χρόνο παράδοσής τους από την OMGYNO στην κατοχή της Χρήστριας. 

Σε περίπτωση που η Χρήστρια διαπιστώσει κατά την παραλαβη του πακετου του οικιακού γυναικολογικού διαγνωστικού τεστ φθορές ή αλλοιώσεις στη συσκευασία ή την επιφάνεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί και εγγράφως την OMGYNO και η OMGYNO υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους, άλλως στην επιστροφή των χρημάτων στη Χρήστρια. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της χρήσης της υπηρεσίας Home Test από τη Χρήστρια, η υπηρεσία θεωρείται ολοκληρωμένη κι η OMGYNO δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε παράταση χρόνου χρήσης, επιστροφής χρημάτων ή οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

OMGuide

Το OMGuide αποτελεί το blog της Ιστοσελίδας της OMGYNO και σκοπός του είναι η παροχή περιεχομένου σχετικού με τους σκοπούς και τη λειτουργία της, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, γυναικολογικά θέματα, σεξουαλική υγεία, φεμινισμός, συμβουλές αυτο-φροντίδας, διαφημιστικό περιεχόμενο προϊόντων και υπηρεσιών,κλπ.. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τις συντάκτριές της, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό τη γενική ενημέρωση του κοινού.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Η OMGYNO ρητά σας προτρέπει να αναζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή επαγγελματιών υγείας για οτιδήποτε αφορά στην υγεία και ευεξία σας. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αντικαταστήσετε την εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα με πληροφορίες και γενικές πρακτικές που συλλέξατε εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στην Ιστοσελίδα.

Εάν κάποια Επισκέπτρια/Χρήστρια της OMGYNO βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω του blog OMGuide ή εμφανίζεται οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική της προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ιατρικά θέματα, θέματα σεξουαλικής υγείας, φεμινιστικών πρακτικών, κουήρ (queer) περιεχομένου,κλπ. Στην περίπτωση που θεωρήσετε τα θέματα αυτά προσβλητικά, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η OMGYNO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Η συνέχιση της χρήσης της OMGYNO από τη Χρήστρια/Επισκέπτρια και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Η Χρήστρια/Επισκέπτρια θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ενημέρωσή της αυτή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

Η Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της «omgyno IKE» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στην Ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στην OMGYNO και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δια του παρόντος δεν παρέχεται στις Χρήστριες/Επισκέπτριες οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί της Ιστοσελίδας και του Υλικού, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η  OMGYNO ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία της Ιστοσελίδας, καθώς και επί του δικού της Υλικού, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Παραχώρηση άδειας – περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι η Χρήστρια  συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Ιστοσελίδας, η  OMGYNO της παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής της τις Υπηρεσίες και το Υλικό και εν γένει να χρησιμοποιεί αυτήν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε Χρήστρια αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα και το Υλικό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε Χρήστρια δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού της Υπηρεσίας για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της OMGYNO από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση της OMGYNO. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο της Ιστοσελίδας που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, η Ιστοσελίδα και το Υλικό αυτής δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υπο αδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβαστεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε Χρήστρια, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Ιστοσελίδα να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της Υπηρεσίας και του Υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα της Ιστοσελίδας, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο).

Επί τη βάσει των ανωτέρω, η Χρήστρια δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει την Ιστοσελίδα, το σχετικό με αυτήν λογισμικό ή το Υλικό της. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην την εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες της, να μην αντιγράψει την τοποθεσία της σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από την Ιστοσελίδα, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της OMGYNO.

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών του ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον νόμο ή από άλλη συμφωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την Ιστοσελίδα οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο  hello@omgyno.com