Ανακαλύπτοντας τους εαυτούς μας μέσω της Αυτο-φροντίδας: 6 γεγονότα για την Σεξουαλική Ανατομία

Παραδοσιακά, το σώμα και η σεξουαλικότητα μιας γυναίκας θεωρούνταν υπόθεση όλων των άλλων εκτός από τον εαυτό της. Σε πολλές από εμάς έχουν πει ότι το να γνωρίσουμε και να φροντίσουμε τα γεννητικά μας όργανα είναι είτε περιττό είτε ανάρμοστο. Η αυτο-φροντίδα σε σχέση με θέματα που αφορούν την σεξουαλική υγεία έχει να κάνει με το να συλλέγουμε πληροφορίες, να είμαστε άνετες με το σώμα μας και να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακά αρνητικές αντιλήψεις πάνω σε αυτό το θέμα.